Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska

Szczecin 70-812
Pomorska 66

Kancelaria komornicza Doroty Działowskiej zajmuje się skuteczną windykacją długów na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Komornik Sądowy w Szczecinie (biuro działa przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Szczecin Zachód) wszczyna egzekucje tytułem odzyskania należności. W kancelarii wnioski egzekucyjne mogą składać zarówno osoby prywatne, jak i firmy lub jednostki, które posiadają prawomocny wyrok sądu. Komornik gwarantuje odzyskiwanie wierzytelności z tytułu niezapłaconych faktur, rachunków, świadczeń alimentacyjnych, czynszu mieszkaniowego. Skuteczna windykacja długów obejmuje wycenę majątku i zorganizowanie licytacji. Licytacje komornicze w Szczecinie prowadzone przez kancelarię obejmują nieruchomości i ruchomości. Na licytacjach można nabyć m.in. lokale mieszkaniowe lub komercyjne, domy, działki.