Kancelaria radców prawnych JLSW

Poznań 61-441
28 czerwca 1956 r. 406

Postępowania o zamówienia publiczne oraz z zakresu prawa administracyjnego są prowadzone przez doświadczonych prawników zatrudnionych w Naszej kancelarii. Klienci od kancelarii JLSW mogą spodziewać się: zapewnienia pełnej obsługi prawnej oraz stworzenia pełnej dokumentacji z postępowania wraz z pełnym wsparciem merytorycznym, usług w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz reprezentowania w postępowaniu odwoławczym od wyroków KIO przed sądami powszechnymi. Oferujemy również doradztwo w toku realizacji umów w sprawie zamówień publicznych oraz reprezentujemy klientów w sprawach sądowych na tle zawartych umów.