EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe

Poznań 60-649
Piątkowska 118 31

EnviMap zajmuje się głównie ochroną środowiska w planowaniu przestrzennym. Poprzez nowoczesne narzędzia GIS, firma wykonuje liczne analizy dostępności oraz widoczności. EnviMap znajduje optymalną lokalizację dla nowego lotniska, elektrowni wiatrowej oraz domu rodzinnego. Dodatkowo firma wykonuje zdjęcia panoramiczne, mapy akustyczne oraz przygotowuje raporty, które określają wpływ potencjalnego obiektu na krajobraz i środowisko. EnviMap wspiera też swoich klientów na różnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez przygotowanie karty informacyjnej i innych raportów.