Będą zabiegać o budowę obwodnicy Kwidzyna

  • 20.03.2019, 21:19
  • TV Kwidzyn
Będą zabiegać o budowę obwodnicy Kwidzyna
Przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu kwidzyńskiego podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali podjęcie wszelkich działań zmierzających do budowy obwodnicy Kwidzyna. Uroczystość podpisania listu odbyła się 19 marca w sali narad Rady Powiatu Kwidzyńskiego i zdaniem jej uczestników jest pierwszym krokiem na drodze ku budowie obwodnicy Kwidzyna.

     Pomysł budowy obwodnicy Kwidzyna nie jest nowy. Lokalne samorządy przymierzają się do tego tematu już od kilkunastu lat jednak rozmiar inwestycji przekracza ich możliwości finansowe. Obwodnica Kwidzyna może zostać zbudowana tylko przy udziale środków budżetu państwa, a do tego potrzebna jest decyzja polityczna rządu. Warto dodać, że nie będzie to inwestycja tania. Studium sporządzone jeszcze w 2004r zakłada wybudowanie nowej drogi mniej więcej między miejscowościami Baldram i Bądki. Chociaż ten odcinek ma liczyć ok. 8 kilometrów, to na jego trasie trzeba będzie wznieść aż 8 obiektów inżynieryjnych takich jak mosty, wiadukty, tunele i skrzyżowania. To właśnie te obiekty generują zasadnicze koszty. Największą budowlą ma być most nad wąwozem, w którym płynie rzeka Cyganówka. Ze względu na rzeźbę terenu musiałby mieć blisko 300 metrów długości i aż 24 metry wysokości. Do tego dochodzi most nad Liwą, tunel pod torami linii kolejowej Kwidzyn - Prabuty oraz skrzyżowania. Piętnaście lat temu cenę szacowano na 70 milionów, dzisiaj mówi się o 100, a nawet 150 milionach. Taką inwestycję można sfinansować tylko z budżetu centralnego, może z udziałem środków unijnych, ale  dziś trudno o nich mówić, bo nie wiemy, jakie będą wyniki nowego rozdania. List intencyjny ma być pierwszym krokiem w stronę budowy. Jego sygnatariusze najkrócej mówiąc zobowiązali się do zabiegania i lobbingu na rzecz tej inwestycji. Czy to za mało? Starania o most miały podobny początek, najpierw zakiełkował pomysł, potem długie lata próśb i nacisków, w końcu pełen cierni i raf proces administracyjny, ale most jest. Jest więc i nadzieja, że obwodnica też powstanie. Kiedy? Zdaniem burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka czas zabiegów o jej budowę trzeba mierzyć miarą oczekiwania na budowę mostu. Obwodnica nie powstanie więc prędko, ale od czegoś trzeba zacząć. Warto dodać, że podpisanie listu intencyjnego to też przykład porozumienia ponadpartyjnego. Jego sygnatariusze niekoniecznie mają takie same rodowody polityczne i poglądy, ale w tej sprawie postanowili działać wspólnie. Starosta Jerzy Godzik zauważył, że podpisanie tego dokumentu to efekt interpelacji radnego SLD Antoniego Barganowskiego, który na styczniowej sesji wezwał zarząd powiatu do zintensyfikowania działań w sprawie budowy obwodnicy. Pełny tekst porozumienia podpisanego zgodnie przez wójtów wszystkich gmin naszego powiatu oraz przedstawicieli samorządu Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego publikujemy pod relacją filmową.

 

"My, niżej podpisani przedstawiciele samorządów z terenu powiatu kwidzyńskiego, mając na celu wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy powiatu kwidzyńskiego i jego gmin oraz województwa pomorskiego wyrażamy zdecydowane poparcie dla realizacji obwodnicy miasta Kwidzyna. Podkreślamy, iż powyższe zadanie uwzględnia oczekiwania i postulaty zgłaszane w tym zakresie przez mieszkańców naszego powiatu, samorządy oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Uważamy, iż realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej powiatu i gmin oraz województwa poprzez poprawę spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi usprawnienie połączeń pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi ośrodkami rozwojowymi, do których Kwidzyn jest zaliczany. Budowa obwodnicy jest szczególnie istotna dla gmin naszego powiatu, w tym dla miasta Kwidzyna, który stanowi ważne centrum rozwoju gospodarczego dla południowo-wschodniej części województwa. To uprzemysłowione i jednocześnie bardzo istotne zaplecze przetwórcze dla rolników powiatu i regionu. Jesteśmy przekonani, iż realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości podróżowania, zwiększenia przepustowości i jakości połączeń transportowych oraz wzmocnienia spójności powiatu. Miasto Kwidzyn – intensywnie zamieszkałe – zostanie odciążone od ruchu tranzytowego. W szerszym aspekcie nastąpi także poprawa dostępności do portów i lotnisk dla naszych mieszkańców, co w obecnym czasie jest bardzo istotne.

Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie to jako element rozbudowy infrastruktury w powiecie przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności pod względem inwestycji i zatrudnienia. Będzie jednocześnie zdecydowanym krokiem na rzecz usuwania barier przestrzennych w przepływie ludzi i towarów, a także ułatwieniem w zakresie dostępności do obszarów inwestycyjnych i gospodarczych oraz odciążeniem układu komunikacyjnego miasta Kwidzyna. Kierując się troską o naszych mieszkańców pragniemy podkreślić, iż bardzo istotne dla nas jest utrzymanie wysokiej aktywności inwestycyjnej kapitału zagranicznego w powiecie kwidzyńskim, co w sposób bezpośredni przekłada się na miejsca pracy.

Z dużą dozą optymizmu przyjęliśmy do wiadomości zapisy ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, który w punkcie Rozwój regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej, koncentruje się na budowie i modernizacji dróg w dostosowaniu do parametrów funkcjonalno-technicznych i standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego – redukujących uciążliwość w obszarach zabudowy, w tym wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane poprzez budowę obwodnic – określa - po roku 2020 – m.in. obwodnica Kwidzyna w ciągu drogi nr 55. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację ustanowiono Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Dodatkowym argumentem za podjęciem tej inwestycji jest także fakt, że wiele działań już podjęto w ciągu minionych lat, w które zaangażowane były samorządy powiatu kwidzyńskiego. W latach 2002-2004 GDDKiA podpisała porozumienie, a następnie umowę z miastem Kwidzyn w sprawie sporządzenia, wykonania i sfinansowania prac studialno-koncepcyjnych obwodnicy. Dzięki temu powstała wielobranżowa koncepcja budowy obwodnicy. Wydano wspólnie na ten cel ponad 746 tys. zł. Ponadto planowana obwodnica została uwzględniona w dokumentach planistycznych gmin: Kwidzyn, Gardeja, oraz miasta Kwidzyn. Agencja Nieruchomości Rolnych (dawniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) zadeklarowała przekazanie pod tą inwestycję gruntów należących do Skarbu Państwa.

Biorąc pod uwagę powyższe uważamy, iż istnieje konieczność realizacji przedmiotowego zadania, natomiast ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania działań w tym zakresie jest wysokie. Dlatego też wyrażamy zdecydowane poparcie dla tej bardzo istotnej inwestycji, która jest jednym z najważniejszych obecnie dla nas przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym".

Pod listem podpisali  się:  Jerzy Śnieg, Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, starosta Jerzy Godzik, Mariusz Wesołowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie, Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna, Piotr Spaczyński, przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, Dariusz Wierzba, wójt gminy Kwidzyn, Włodzimierz Wiśniewski, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prabuty, Marek Szulc, burmistrz Prabut, Zbigniew Duszyński, przewodniczący Rady Gminy Gardeja, Kazimierz Kwiatkowski, wójt gminy Gardeja, Kazimierz Zima, przewodniczący Rady Gminy Ryjewo, Sławomir Słupczyński, wójt Gminy Ryjewo, Jarosław Gutmański, przewodniczący Rady Gminy Sadlinki, Elżbieta Krajewska, wójt Gminy Sadlinki.

 

TV Kwidzyn

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe