Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach

  • 22.05.2019, 10:06
  • TV Kwidzyn
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Prabutach jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Fundację Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude”. Ośrodek swoją działalność rozpoczął od lutego 2015 roku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat.

  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy realizuje zadania rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej, przysposabiającej do pracy oraz wychowania przedszkolnego. Działania te mają na celu wspomaganie wielopłaszczyznowego rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, a także przygotowanie do dalszego dorosłego życia w społeczeństwie.

Zajęci grupowe w ośrodku prowadzone są w małych grupach rówieśniczych, nazwy tych grup pochodzą od czterech żywiołów: Wiatr, Ogień, Ziemia, Woda. Nieliczne grupy wpływają na komfort nauki i poczucie bezpieczeństwa każdego ucznia i umożliwia wyrównywanie szans rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

Wychowankowie również uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, których podstawowe cele zawiera indywidualny program opracowany przez zespół specjalistów pracujących z danym wychowankiem. Programy oparte są na Wielospecjalistycznej Ocenie Poziomu Funkcjonowania Wychowanka. 
 Oferujemy: terapię pedagogiczną, zajęcia terapeutyczne stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata, Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Zajęcia terapeutyczne w wodzie (na basenie miejskim w Kwidzynie) z wykorzystaniem metody Halliwick, program aktywności M.C. Knill- „Dotyk i komunikacja”, metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, dogoterapię, zajęcia i zabawy ruchowe, muzykoterapię, rehabilitację indywidualną.

Placówka zapewnia również kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracując na co dzień z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kwidzynie.

Kadra ośrodka systematycznie doskonali swój warsztat pracy oraz poszukuje nowych metod i form pracy z wychowankiem, aby jak najlepiej wspierać jego wszechstronny rozwój. 

W placówce wspiera się rodziców w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych umożliwiając kontakt z psychologiem i innymi specjalistami pracującymi w ośrodku. Ośrodek również współpracuje z urzędami i instytucjami działając na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu społecznym biorąc udział w przeglądach artystycznych, oraz wydarzenia kulturalnych organizowanych na terenie gminy Prabuty oraz powiatu kwidzyńskiego. Wyjeżdżamy na wycieczki, wspieramy indywidualne uzdolnienia.

Ośrodek stał się dla naszych wychowanków szkołą i drugim domem, gdzie dzięki otwarciu środowiska lokalnego i zaangażowaniu pracowników uczniowie mogą być aktywni na miarę swoich potrzeb i możliwości.

 

 

  Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy

             ul. Grunwaldzka 4, 82-550 Prabuty

tel. 55 261 34 05

[email protected]

www. fundacja.kwidzyn.pl/orew

 

 

TV Kwidzyn

Podziel się:Pozostałe