Poniedziałek, 20.05.2019

PIT 38: Kto i do kiedy powinien złożyć zeznanie PIT 38?

  • 4.03.2019, 11:00
  • Grupa Tipmedia
PIT 38: Kto i do kiedy powinien złożyć zeznanie PIT 38?
Aktualnie trwa okres, w którym każdy podatnik mający dochody w poprzednim roku, ma obowiązek złożyć deklarację w urzędzie skarbowym. W zależności od tego z jakiego tytułu przychody osiągaliśmy w poprzednim roku podatkowym, musimy wypełnić stosowny wniosek. Zdecydowana większość obywateli polskich składa PIT-37. Jednak istnieją także formularze, które dotyczą innego rodzaju dochodów niż te, które wykazujemy we wspomnianym formularzu. Część podatników musi złożyć w urzędzie druk PIT-38.

Dla kogo przeznaczony jest PIT-38?

Formularz zeznania podatkowego o nazwie PIT-38, służy do rozliczenia przychodów pochodzących z kapitału. Oznacza to, że między innymi osoby, które inwestowały na giełdzie papierów wartościowych, czy na FOREXIE, są zobowiązane do złożenia tego właśnie PITu. Konkretnie PIT-38 jest przeznaczony dla osób, które uzyskały przychód w wyniku:

  • objęcia udziałów albo akcji w spółkach, które mają osobowość prawną;
  • wkładów w spółdzielniach w zamian za niepieniężny wkład w postaci innej niż przedsiębiorstwo albo jego część
  • zbycia papierów wartościowych własnych lub pożyczonych;
  • zbycia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną;
  • zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw, które z nich wynikają.

Wysokość podatku od zysków kapitałowych

Omawiany podatek jest inaczej nazywany podatkiem Belki. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, który aktualnie wynosi 19%. Jest on pobierany nie tylko od wyżej wymienionych przychodów. Obejmuje on również przychody uzyskane z różnych form oszczędzania (lokaty, konta oszczędnościowe), z dywidend, czy z tytułu udziałów w funduszach kapitałowych. Jednak w tych przypadkach odprowadzeniem należnego podatku zajmuje się płatnik (na przykład bank), dzięki czemu podatnik nie musi wykazywać tych dochodów w zeznaniu.

Informacja z biur maklerskich

Osoba, która gra na giełdzie ma założone przynajmniej jedno konto maklerskie. Biura maklerskie mają obowiązek przedstawić swoim klientom do końca lutego tak zwaną informację PIT-8C. Zawarte w niej dane przedstawiają przychody oraz koszty ich uzyskania w ramach różnych ruchów na giełdzie wykonanych przez posiadacza konta maklerskiego. Pamiętajmy jednak, że PIT-8C dostanie jedynie ten inwestor, który dokonał sprzedaży w roku podatkowym. Warto mieć na uwadze również fakt, że PIT-8C może nie zawierać wszystkich kosztów związanych z grą na giełdzie, dlatego dobrze będzie przeanalizować wszelkie czynności, które wygenerowały koszty podczas dokonywania transakcji na giełdzie. Dzięki wpisaniu do zeznania podatkowego kosztów obniżymy należny państwu podatek, co sprawi, że w naszej kieszeni zostanie więcej pieniędzy.

PIT-8C jest podstawą do wypełnienia zeznania podatkowego na formularzu PIT-38. Jednak nie zawsze wszystkie transakcje mogły odbywać się w ramach rachunku inwestycyjnego. Dlatego każdy podatnik musi pamiętać o tym, żeby wszelkie transakcje wykonane poza rachunkiem także umieścić w zeznaniu.

Przychody kapitałowe z zagranicy

Część podatników mających miejsce zameldowania w Polsce może osiągać swoje przychody za granicą kraju. Tego rodzaju zyski także trzeba odpowiednio rozliczyć. Do tego celu służy deklaracja PIT/ZG, która jest dołączana jako załącznik do zeznania PIT-38.

Termin składania zeznania PIT-38

Opisywany formularz składać muszą podatnicy, którzy uzyskali przychody z kapitału, do 30 kwietnia. Przekroczenie wspomnianego terminu wiązać się może z różnymi sankcjami ze strony urzędu skarbowego. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych prawnie terminów składania swoich zeznań podatkowych.

Nowa usługa od Ministerstwa Finansów

Składanie zeznań podatkowych to coroczna zmora dla każdego. Jednak od jakiegoś czasu istnieje możliwość składania swoich zeznań przez internet, co ułatwia sprawę. Natomiast od 15 lutego 2019 r. (źródło), podatnicy nie muszą wypełniać swoich PITów samodzielnie. Zrobią to za nich urzędnicy. 15 lutego w serwisie Twój e-PIT powinny pojawić się wypełnione przez urzędników formularze PIT-37 oraz PIT-38. Dzięki temu każda osoba może o wiele łatwiej się rozliczyć. Wystarczy sprawdzić, czy PIT został dobrze wypełniony. W razie konieczności należy wprowadzić odpowiednie korekty takie jak chociażby koszty, czy ulgi. Po sprawdzeniu i skorygowaniu zeznania wystarczy je przesłać i to wszystko. Dzięki tej usłudze każdy gracz giełdowy może o wiele prościej złożyć swój PIT-38. Nie będzie konieczna wizyta w urzędzie skarbowym.

Rozliczanie PITów online nie tylko przez Twój e-PIT

Twój e-PIT to nie jedyny system umożliwiający rozliczenie podatku drogą internetową. Równie przyjazny sposób rozliczania tegorocznego zeznania PIT umożliwia platforma PITax.pl, która daje możliwość wypełnienia PITu za rok 2018/2019 przeprowadzając podatnika, krok po kroku, przez proces uzupełniania dokumentu podatkowego.

Grupa Tipmedia
Podziel się: