Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania ciepła?

  • 27.05.2019, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania ciepła?
Domy pasywne charakteryzują się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ogrzewania budynku. Przy budowie takiego domu trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na właściwości termoizolacyjne ścian. Określa je parametr nazywany fachowo współczynnikiem przenikania ciepła. Jak go obliczyć?

Co to jest współczynnik przenikania ciepła

Największy wpływ na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku ma właściwa izolacja termiczna budynku. Najważniejszy parametr charakteryzujący jej właściwości to współczynnik przenikania ciepła. Wyrażany jest symbolem U. Określa on izolacyjność cieplną przegrody budowlanej, czyli to, ile energii zużytej do ogrzania budynku jest w stanie przedostać się przez okna, drzwi, ściany i dach. Im mniejsza jego wartość, tym mniejsze są straty ciepła, a dana przegroda lepiej izoluje budynek. Oznacza to, że na ogrzanie budynku potrzebujemy mniej energii i zapłacimy mniejsze rachunki.

Rodzaj materiału i grubość warstw

Współczynnik przenikania ciepła zależy przede wszystkim od:

  • rodzaju przegrody,
  • rodzaju materiału,
  • grubości materiału.

Do jego obliczenia niezbędne jest uwzględnienie współczynników przewodzenia materiałów użytych do budowy przegrody, wyrażanych symbolem lambda (λ). Dane te są udostępniane przez producentów materiałów budowlanych, do ich pozyskania wykorzystuje się też znormalizowane wartości dla danych materiałów dostępne np. internecie. Kolejnym ważnym parametrem wykorzystywanym przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła są wartości oporu cieplnego dla poszczególnych warstw oraz opory przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.

Wzór na współczynnik przenikania ciepła

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła odbywa się w 3 etapach:

  • na początku należy obliczyć opory przyjmowania ciepła dla każdej warstwy przegrody (R1, R2,...), dzieląc grubość danej warstwy (d) przez współczynnik przewodzenia lambda (λ). Wzór: R1 = d1/ λ1,
  • opór przyjmowania ciepła (R) otrzymujemy sumując wyniki dla każdej warstwy oraz dodając opory powierzchni zewnętrznej (Rse) i wewnętrznej (Rsi) Wzór: R = Rsi+ R1 + R2+ ... + Rse,
  • ostateczna wartość współczynnik przenikania ciepła (U) będzie odwrotnością otrzymanego wyniku. Wzór U = 1/R [W/(m²·K)]

Warto dodać, że do dokładniejszego obliczania współczynnika przenikania ciepła niezbędne jest także uwzględnienie wartości dla takich warstw jak tynki i zaprawy murarskie.

Uwaga na przepisy

By osiągnąć wyższą izolację termiczną budynku, należy zatem przede wszystkim dobrać materiały charakteryzujące się najlepszymi współczynnikami przewodnictwa cieplnego (λ) oraz zwiększyć grubość materiału izolacyjnego. Trzeba również pamiętać, że maksymalny współczynnik przenikania ciepła przez przegrody w nowych budynkach regulują odpowiednie przepisy, które sukcesywnie się zaostrzają. Dla domów pasywnych współczynnik przenikania ciepła nie powinien być wyższy niż niż 0,15 W/(m².K).Materiały użyte do izolacji ścian i podłogi na gruncie nie powinny być cieńsze niż 30 cm. W przypadku dachów i stropodachów minimalna grubość izolacji powinna wynosić wynosić 40 cm.

Poradę dostarczył dystrybutor okien pasywnych marki Internorm. Zapraszamy do salonu Internorm mieszczącego się w Gdańsku w Centrum Handlowym Kartuska.

ul. Kartuska 214
80-122 Gdańsk

Telefon: +58 533 62 87

Strona WWW: https://okna-internorm.com.pl/

Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: